دانلود کتابهای شیمی -نرم افزارها و ارائه مطالب مربوط به شیمی

                                                                       
سنتز دارو
ترکیب بروپیریمین به عنوان یک داروی آنتی ویروس به کار می رود.                      
    
اولین  مرحله از آماده سازی این دارو تولید دی آنیون است که ازواکنش ترکیب استری از مالونیک اسید با بوتیل کلرید بدست می آید که دی آنیون تولید شده طی واکنش اسیلاسیون با بنزویل کلرید109می دهد که براثر دکربوکسیلاسیون در محیط اسیدی یک بتا کتواسترمی دهد این ترکیب در واکنش با گوانیدین منجر به تولید پیریمیدون می شود111 واین محصول در واکنش با برموسوکسین ایمید داروی بروپیریمین112 تولید می کند.              
 
نوشته شده توسط فریدون قادری در ساعت 0:22 | لینک  | 

آمدئو آووگادروamedo avogadro
(1856-ژوئن 1776)
آمدئو در شهر تورین ایتالیا به دنیا آمد . پدرش قاضی مشهوری بود که علاقه داشت پسرش روزی حرفه قضاوت را دنبال کند . او شاگردی نابغه بود که در 16 سالگی لیسانس و در 20 سالگی مدرک دکتری حرفه ای حقوق رابه دست آورد . اما پس از سه سال کار و تجربه متوجه شد که که این خواسته هایش را برآورده نمی کند ودر نتیجه به ریاضیات -فیزیک و شیمی روی آورد. در نتیجه تلاش هایش در 33 سالگی مقام استادی فیزیک کالج سلتنطی ورچیلی در شمال  ایتالیا را به دست آورد و دو سال بعد در سال 1811 فرضیه ی معروف خود را در یک مجله ی علمی فرانسوی منتشر کرد . اما این مقاله به مدت 50 سال بدون هیچ بررسی به دست فراموشی سپرده شد .
به علت شرایط سیاسی ایتالیا در ان زمان کلاس های درس وی نا مرتب بود واو در این فاصله به پژوهش و تدریس موضوع های علمی می پرداخت . این دانشمند در حالی از دنیا رفت که دنیای علمی آن روز هرگز به نبوغ وی پی نبرد . در سال 1860گروهی از دانشمندان در شهر کارلسروهه آلمان گرد آمدند تا در مورد موضوع های مهم علمی  به بحث و تبادل نظر بپردازند ودر همین جلسات فرضیه ی آووگادرو مورد توجه استانیسلاو کانیزارو  شیمیدان ایتالیای قرار گرفت و به دفاع از آن پرداخت و تلاش های وی موجب شد که سرانجام دنیای علم حرف او را پذیرفت و این نظریه را قبول کرد .
 وی بپاس زحمات زحمت وتلاش فراوانی که در راه به اثبات رسانیدن فرضیه ی آووگادرو متحمل شد  در سال 1891 افتخار دریافت نشان کپلی از سوی انجمن سلتنطی را به دست آورد. در سال 1911 صدها تن از دانشمندان سرتاسر جهان در تورین گردهم آمدند و یکصدمین سال روز انتشار قانون آووگادرو را جشن گرفتند.
نوشته شده توسط فریدون قادری در ساعت 0:20 | لینک  | 

 سوانت آگوست آرنیوس svsnte august arrheius
(1927-1859)
آرنیوس در شهر اوپسالا در سوئد رشد یافت وهمان جا وارد دانشگاه شد و برای دریافت درجه دکتری به استکهلم رفت . در سال 1884 رساله دکتری خود را نوشت  این رساله شامل نخستین شرح نظریه تفکیک الکترولیتی وی بود . این نظریه مورد توجه هیئت امتحان کنندگان واقع نشد و نزدیک بود آرنیوس در امتحان دکتری با عدم موفقییت واقع شود
اما نسخه از رساله خود را برای وانت هوف و استوالد فرستاد و آنان به اهمیت اندیشه های آرنیوس پی بردند . استوالد رسما به او پیشنهاد کرد که در آزمایشگاه خود واقع در ریگا به کار مشغول شود.
این امر بر مقامات اوپاسلا گران آمد و او را به عنوان مدرس شیمی فیزیک منصوب کردند. آرنیوس بین سالهای 1886و1890 عازم اروپا شد.و از آزمایشگاههای استوارد و کول روش وبولتسمان و وانتهوف دیدن کرد. سپس به سوئد بازگشت ودر مدرسه فنی در استکهلم به عنوان مدرس به کار پرداخت و سرانجام مدیراین موسسه شد .آرنیوس گذشته از کار در باره نظریه ی یونی و سینتیک واکنش ها به دامنه ی وسیعی از موضوع های عملی دیگر نیز علاقه مند بود .در سال 1896 مقاله ای منتشر کرد که در آن برای نخستین بار امکان گرم شدن هواکره ی زمین بر اثر ازدیاد غلظت کربن دی اکسید در هواکره (اثر گلخانه ای) مورد توجه واقع شده بود. در سال 1905 فرهنگستان علوم سوئد موسسه نوبل برای شیمی فیزیک را تاسیس کرد و آرنیوس به مدیریت این موسسه منصوب شد  وتا پایان عمر در این سمت باقی ماند.

نوشته شده توسط فریدون قادری در ساعت 0:16 | لینک  | 

درخشان کردن الماس
الماس علاوه بر ساختار مطلوب و خواص گرمای  به دلیل داشتن گاف نوار پهن ماده جذابی یرای کاربردهای اپتوالکترونیکی در محدوده فرابنفش محشوب می شود. الماس طبیعی رسانای نوع p است (که در آن حاملهای با ر حفره ها هستند ). تولید همتای آن یا الماس نوع n (که در آن الکترونها حاملهای بارند) به ویژه به علت مشکلات  دوپه کردن   مصنوعی الماس  سخت است . این محدودیت مانع توسعه امکانات اپتوالکترونیکی بر  پایه الماس شده است . کوایزومی وهمکاران گزارش داده اند که الماس نوعn را روی بستری از الماس نوع p رشد داده اند. به طوری که می تواند خصوصیات الکتریکی اتصال نوع pn را به خوبی ارائه دهد . آنها همچنین نشان داده اند که این اتصال تحت بایاس پیش سو نور فرابنفش نشر می کند.
نوشته شده توسط فریدون قادری در ساعت 23:52 | لینک  | 

تغییرات کربن
کربن 14 با نیم عمری در حدود 5700 سال به طور طبیعی در زمین وجود دارد زیرا به علت واکنشهای هسته ای ناشی از برخوردهای    پرتوهای کیهانی به طور پیوسته در جو تولید می شود. هرگاه در سرعت   تولید C14 در جو یا در چگونگی چرخه ان بین اقیانوس واتمسفر وزمین تغییری رخ دهد  می تواند به تغییرات شدید در فراوانی اتمسفری آن منجر می شود . بک وهمکاران با تجزیه استالاگمیتی مربوط به باهاما نشان داده اند که طی 45000 سال گذشته در فراوانی اتمسفری C14 تییرات شدیدی رخ داده است .
این  تغییرات بسیار بیشتر از تغییراتی است که براثر کاهش میزان تولید آن حاصل می شود.   این یافته از نظر سن یابی با کربن بسیار مهم است . زیرا تعیین سن دقیق به مقدار  دقیق فراوانی C14 بستگی دارد . همچنین  برای دانستن چرخه اقیانوسی  وانزوای کربن طی این دو فرایند نیز مهم است.   

نوشته شده توسط فریدون قادری در ساعت 23:51 | لینک  | 

هلیوم
هلیوم از helios به معنی خورشید مشتق شده است و گا زی بی اثر وسبک وبی بو وبی رنگ است.
جانسن اولین بار مدارکی از هلیوم در طی خورشید گرفتگی در سال 1868 وقتی که یک خط جدید در طیف خورشیدی شناسای را    می کرد به ذست آورد.و لوکیر و فرانکلند نام هلیوم را برای این عنصر پیشنهاد کردند.
در سال 1895 رامسی در یک معدن اورانیوم هلیوم را کشف کرد.
در سال 1907 رادرفورد و رویدس ثابت کردند که ذرات آلفا هسته هلیوم هستند. هلیوم به جز هیدروژن بیشترین فراوانی را در عناصر در جهان هستی   دارد. هلیوم از گاز طبیعی نیز استخراج شده است. در حقیقت تمام گاز طبیعت دست کم مقدار ناچیزی از هلیوم را دارد.
نوشته شده توسط فریدون قادری در ساعت 23:49 | لینک  | 

بور بر غنای کربن می افزاید                                                                                                                                               

کربن در بیشتر ترکیبات سیر شده خود در ارایش چهار وجهی با  چهار اتم دیگر پیوند دارد. ترکیبات سیر نشده کربن ساختار مسطح دارند ولی دارای عدد کئوردیناسیون دو یا سه هستند.  وانگ وشلایر با  محاسبات تابعگان چگالی پیشنهاد می کنند که شاید که شاید همه ترکیبات خانواده هایپارن_مولکولهای آروماتیک یا غیر آروماتیک فوق هم ارا _ امکان پذیر باشند. در این ساختارها کربن در آرایش مسطح با 5 اتم دیگر پیوند دارد. رمز پایداری این مولکولها مشارکت اتم در آنهاست.تااکنون هیچگونه شواهد تجربی مبنی بر وجود چنین ترکیباتی گزارش نشده است.اما اگر نمونه های ترکیبات بور و کربن با طیف سنج جرمی آزمایش و شناسایی شوند ممکن است به هایپارنها   دست پیدا  کرد .                                                  

 

 

نوشته شده توسط فریدون قادری در ساعت 23:19 | لینک  | 

در خدمت شراره های شبانگاهی دلفریب                                                                                NO                                                                                                            

 

شراره های نورانی دلفریبی که کرمهای شبتاب به هنگام جفت  گیری خود نشر می کنند به واکنشهای زیست شیمیایی بستگی داردکه در عضو شکمی تولید کننده نورکه در اصطلاح فانوس نامیده می شود رخ می دهد.تریمر وهمکاران در پژوهش خود نشان داده اند اساس واکنشهای تولید این شراره های نورانی بر اکسیژن وگاز رادیکالی نیتریک اسید  استوار است  نیتریک اسید در فانوس تولید می شود و سرعت تولید شراه ها وتحرک کرمهای شب تاب را افزایش می دهد نیتریک اسید پس از رسیدن به میتوکندریها  برای افزایش غلظت اکسیژن میزان تنفس را   تغییر میدهد که ان نیز به عنوان آغازگرفوری مولکولی برای تولید نور شناخته شده است.                                     

نوشته شده توسط فریدون قادری در ساعت 23:13 | لینک  |